اجرای مراسم روزجهانی پست

اجرای مراسم روزجهانی پست

پاپیروس های دیروز که زمانی با چاپارها و اسب های تندرو به جای جای امپراطوری پهناورمان ارسال میشد و بعدها نامه های کاغذی مهرشده با تمبر، از دل خورجین هایی مملو از پاکت ، با دستان پینه بسته پستچی به مقصد می رسید، ، امروز در عصر اطلاعات و تکنولوژی همچون میراثی ارزنده از دل تاریخ به دست ما رسیده است. شرکت تی_هاب به مناسبت روز جهانی پست و به منظور آشنائی بیشتر نسل امروز با این صنعت ، افتخارمیزبانی فرزندان پرسنل شرکت های خواهر زیر مجموعه هلدینگ_فاخر را داشت این مراسم شامل بازی های کودکانه و آموزشی برای آشنائی با نقش و وظائف کوریر سرویس ها بود

برچسپ های این مطلب

نظرات شما

فرم ارسال نظر

large desktopdesktoptabletphone