اجرای مراسم روزجهانی پست

اجرای مراسم روزجهانی پست

شرکت تی هاب به مناسبت روز جهانی پست و به منظور آشنائی بیشتر نسل امروز با این صنعت ، افتخار میزبانی فرزندان پرسنل شرکت های خواهر زیر مجموعه هلدینگ فاخر را داشت این مراسم شامل بازی های کودکانه و آموزشی برای آشنائی با نقش و وظائف کوریر سرویس ها بود

موارد بیشتر ...

large desktopdesktoptabletphone